รวมปุ่มกดเข้า Boot Menu และ BIOS hotkey แต่ละยี่ห้อ

ตารางรวบรวมปุ่มกด Hotkey สำหรับเข้า Boot Menu และ BIOS ของคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค Laptop และเมนบอร์ด (Mainboard/Motherboard) ในแต่ละยี่ห้อ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลด้านล่างนี้

BIOS Key

โดยการเข้าไปใน BIOS นั้น ผู้ใช้งานจะสามารถกำหนดและตั้งค่าในเชิงลึกของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุคได้ ในขณะที่การเข้า Boot Menu นั้น ผู้ใช้งานจะสามารถกำหนดลำดับการบูท (Boot) ของอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องได้ว่าจะให้อุปกรณ์ไหนบูทก่อนหรือหลัง

Boot Menu Key

ปุ่มเข้า Boot Menu, BIOS สำหรับ Notebook/Laptop

Brand BIOS Key Boot Menu Key
Acer F2 F12
Asus F2 Esc
Avita F10 Esc
Compaq F10 Esc, F9
Dell F2 F12
Fujitsu F2 F12
HP F10 Esc, F9
Huawei F2 F12
Lenovo F1, F2 F12
Microsoft Vol+Power
MSI Delete F11
NEC F2 F5
Samsung F2 Esc
Sony F1, F2, F3 F11
Toshiba F2 F12

ปุ่มกดเข้า Boot Menu, BIOS สำหรับ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, Desktop PC, All-in-One, Mainboard

Brand BIOS Key Boot Menu Key
Acer Delete F12
Asrock F2 F12
Asus Delete F8
Biostar Delete F12
Dell F2 F12
ECS Delete F11
EVGA Delete F7
Gigabyte Delete, F2 F12
HP F1 Esc
IBM F1 F12
Intel F12 F10
Lenovo F1, F12 F8, F10, F12
MSI Delete F11