วิธีตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษา ไทย-อังกฤษ ใน Windows 10 ด้วยปุ่มตัวหนอน (Grave Accent)

ปุ่มตัวหนอน (Grave Accent) เป็นปุ่มสามัญที่คนทั่วไปเลือกใช้ในการเปลี่ยนภาษาไปมาในระบบคอมพิวเตอร์ Windows 10 แต่บางครั้งปุ่มนี้ไม่ได้ถูกตั้งค่าเพื่อให้ใช้งาน และนำไปสู่การเปลี่ยนภาษาไม่ได้ สามารถตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาไทยอังกฤษได้ตามวิธีการต่อไปนี้

ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษา Windows 10

1. กดปุ่ม Start → พิมพ์คำว่า Advanced Keyboard Settings → คลิกเลือกเมนูนี้
ไปที่ Advanced Keyboard Settings

2. หน้าต่าง Advanced Keyboard Settings จะแสดงขึ้นมา → คลิกที่ข้อความ Input language hot keys
คลิกข้อความ Input language hot keys

3. จากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา ภายใต้แถบ Advanced Key Settings → คลิกปุ่ม Change Key Sequence
คลิกปุ่ม Change Key Sequence

4. เมื่อคลิกแล้ว จะมีหน้าต่างจะปรากฎขึ้นมา ภายใต้ตัวเลือกของ Swith Input Language → ให้เลือกตัวเลือก Grave Accent (หรือ ปุ่มตัวหนอน) → จากนั้น กดปุ่ม OK 2 ครั้ง
เลือกปุ่มเปลี่ยนภาษา Grave Accent

5. หลังจากนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนภาษาไทยอังกฤษ โดยการกดปุ่ม Grave Accent (ตัวหนอน) ได้แล้ว