วิธีเปลี่ยนรูปแบบเวลา,วันที่ เป็น 24 ชั่วโมง และปี พ.ศ. ไทย บน Windows 10

24 ชั่วโมง และปีพุทธศักราช เป็นรูปแบบนาฬิกาและปีปฏิทินของประเทศไทย ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายภายในประเทศ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถปรับระบบนาฬิกาและวันทีของระบบคอมพิวเตอร์ Windows 10 ให้แสดงผลในรูปแบบ 24 ชั่วโมง และปีพุทธศักราชได้ ตามกระบวนการดังนี้

ตั้งเวลานาฬิกา เป็น 24 ชั่วโมง

1. กดปุ่ม Start → พิมพ์คำว่า Control Panel → คลิ้กเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมา
เปิด Control Panel

2. จะมีหน้าต่างต่าง Control Panel ขึ้นมา → คลิ้กที่ Change date, time, or number formats จากภายใต้หัวข้อ Clock and region
คลิ้ก Change date, time, or number formats

3. หน้าต่าง Region จะปรากฎขึ้น → ให้เลือก Format: เป็น Thai (Thailand) → จากนั้นคลิ้ก OK
กำหนด Format เป็น Thai (Thailand)

4. เพียงเท่านี้ก็จะได้การแสดงผลเวลาวันที่ปฏิทินที่อยู่ในลักษณะ 24 ชั่วโมง และปีพุทธศักราช แล้ว
ระบบนาฬิกาแสดงผลเป็น 24 ชั่วโมง และปีพุทธศักราชแล้ว