วิธีสร้างห้อง Webex ด้วยตนเอง

สร้างห้อง Webex สำหรับการ Meeting นั้นผู้ใช้งานสามารถทำได้ด้วยตนเองง่ายๆ ภายในไม่กี่ขั้นตอน โดยสามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆ ได้ ทั้งชื่อห้อง รหัสผ่าน หรืออื่นๆ ตามกระบวนการดังนี้

สร้างห้อง Webex

1. ดาวน์โหลด, ติดตั้ง และสมัครบัญชี Webex พร้อมเข้าสู่ระบบผ่านโปรแกรมให้เรียบร้อย

เปิด Webex พร้อมเข้าระบบให้เรียบร้อย

2. กดเมนู Meetings บริเวณด้านซ้ายมือของโปรแกรม

กดปุ่ม Meeting ทางด้านซ้ายของ Webex

3. จะมีรูปแบบการ Meetings ขึ้นมา 3 อย่าง → ให้เลือก Schedule a meeting เพื่อสร้างห้อง Webex

เลือกสร้างห้องแบบ Schedule a meeting

4. กรอกรายละเอียดของห้อง Webex ที่จะสร้างลงไปดังนี้

4.1 Topic → ให้กำหนดหัวข้อสำหรับการ Meeting

4.2 Date and Time → ให้กำหนดช่วงระยะเวลาการ Meeting ว่าจะเริ่มต้นแต่กี่โมงจนถึงกี่โมง ทั้งนี้ให้กำหนด Timezone เป็น UTC+7 ซึ่งจะเป็นไทม์โซนของประเทศ

4.3 Meeting link → กำหนดเป็น Generate a one-time meeting link เพื่อเป็นการสร้างลิงก์ใหม่สำหรับการสร้างห้อง Webex

4.4 Password → กำหนดรหัสผ่านในการเข้าห้อง Webex หรือจะใช้รหัสผ่านที่โปรแกรมสุ่มมาให้แล้วก็ได้

4.5 Description → ใส่คำบรรยายครั้งนี้ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง (ไม่บังคับ)

4.6 เสร็จแล้วกดปุ่ม Schedule

กำหนดรายละเอียดในการสร้างห้อง Webex

5. เมื่อสร้างห้อง Webex เสร็จแล้ว จะมีรายการแสดงขึ้นมา

ห้อง Webex ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว

6. ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถคัดลอกรายละเอียดสำหรับการเข้า Meeting

6.1 โดยการกดที่รายการที่ต้องการ 1 ครั้ง

6.2 จะมี หน้าต่างขนาดเล็กแสดงขึ้นมา → ให้กดปุ่ม Copy ตรง Meeting information

กด Copy ข้อมูลการเข้าใช้ห้อง

7. นำข้อมูลห้องสำหรับ Meeting บน Webex ส่งไปให้คนอื่นผ่านช่องทางต่างๆ โดยการ Paste ลงไป

ส่งข้อมูลการสร้างห้อง Webex ให้ผู้อื่น

8. ในกรณีที่ต้องการ ลบ หรือ แก้ไขห้อง Webex → ให้ผู้ใช้งานกดปุ่มถังขยะ หรือปุ่มดินสอ บริเวณด้านขวาบนของหน้าต่าง

ลบ หรือแก้ไขห้อง Webex

Tags: