วิธีแก้ ปิด Security Boot Fail บนโน๊ตบุ๊ค Acer

โน๊ตบุ๊ค Acer ในปัจจุบันนั้น สามารถ Boot Flash Drive ได้ปกติแล้ว แต่ก็มักมีอยู่บ้างครั้งที่เครื่องได้ถูกเพิ่มระดับความภัยเอาไว้ จนไม่ให้สามารถ Boot ได้ มีการขึ้นเตือนว่า Security Boot Fail จึงจำเป็นที่จะต้องไปปิดค่าความปลอดภัยนี้ก่อน

แก้ และ ปิด Security Boot Fail บนเครื่อง Acer

1. เปิดโน๊ตบุ๊ค และ → เข้าสู่ Bios โดยการกดปุ่ม F2 ในขณะที่เครื่องกำลัง Boot

Acer Bios

2. ไปที่เมนู Boot จะได้เห็นว่า โหมด Secure boot ได้เปิดการใช้งาน (Enabled) อยู่ และไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้จะต้องไป กำหนดสิทธิ์ ให้แก้ไขได้ก่อน

Secure Boot Enabled

3. ไปที่เมนู Security → เลือกหัวข้อ Set Supervisor Password → กดปุ่ม Enter

Set Supervisor Password

4. ในช่อง Enter New Password → ให้พิมพ์เลข 0 ลงไป และกดปุ่ม Enter

ในช่อง Confirm New Password → ให้พิมพ์เลข 0 อีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยัน และกดปุ่ม Enter

Enter Password

5. กลับไปที่เมนู Boot อีกครั้ง จะเห็นได้ว่าหัวข้อ Secue Boot สามารถแก้ไขได้แล้ว → ให้แก้ไขค่าเป็น Disabled

Disable Secure Boot

6. กลับไปที่เมนู Security อีกครั้ง เพื่อไปปิดสิทธิ์ที่ได้เปิดไว้ก่อนหน้า (หากปล่อยไว้ จะต้องกรอกรหัสผ่านทุกครั้งในขณะ Boot)เลือกหัวข้อ Set Supervisor Password → กดปุ่ม Enter

7. ในช่อง Enter Current password → ให้พิมพ์เลข 0 ลงไป และกดปุ่ม Enter

ในช่อง Enter New Password → ให้เว้นว่างไว้ และกดปุ่ม Enter

ในช่อง Confirm New Password → ให้เว้นว่างไว้ เช่นกัน และกดปุ่ม Enter

Disable Supervisor Password

8. บันทึกค่าของ Bios ทั้งหมดไว้ที่ตั้งไว้ → โดยการ กดปุ่ม F10 เลือก Exit Saving Changes

Save BIOS

9. เท่านี้ก็จะสามารถ Boot โน๊ตบุ๊ค Acer ด้วย Flash Drive โดยไม่ต้องมี Security Boot Fail ขึ้นเตือนอีกแล้ว

Tags:,