ดาวน์โหลด .Net Framework 2.0, 3.0, 3.5 และ 4.8 พร้อมวิธีติดตั้ง

Download .Net Framework 2.0, 3.0, 3.5 และ 4.8 พร้อมวิธีติดตั้ง เพื่อใช้ร่วมกับการใช้งานโปรแกรมหรือเกมบางชนิด ทั้งที่เป็น 32 Bit และ 64 Bit ผู้ใช้งานสามารถดูขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งได้ตามนี้ ทั้งนี้ใช้ได้ทั้ง Windows 10 และ Windows 11

Download .Net Framework 2.0, 3.0, 3.5 และ 4.8

1. กดปุ่ม Start → พิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า Windows features → จากนั้น เปิด Turn Windows features on or off ขึ้นมา

Turn Windows features on or off ขึ้นมา

2. จะมีหน้าต่าง Windows Features ขึ้นมา → ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ .NET Framework 3.5 (include .NET 2.0 and 3.0) และ .NET Framework 4.8 Advanced Service ตามภาพ → เสร็จแล้วกดปุ่ม OK

ทำเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ .NET Framework

3. จากนั้น จะมีตัวเลือกขึ้นมา → ให้เลือก Let Windows Update download files for you เพื่อให้ระบบดาวน์โหลดไฟล์พร้อมติดตั้งให้อัตโนมัติ

4. ระบบจะเข้าสู่การดาวน์โหลด และติดตั้ง → ให้รอสักครู่

กำลัง Download .Net Framework 2.0, 3.0, 3.5 และ 4.8

5. เมื่อ Windows ได้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง .Net Framework ให้เรียบร้อยแล้ว → สามารถกดปุ่ม Close ได้เลย

.Net Framework ได้ถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้ว