โหลดฟอนต์ TH Sarabun PSK ไทยสารบัญ +13 Font

ฟอนต์ไทยสารบัญ TH Sarabun PSK และอื่นๆ อีก 13 Font สามารถโหลดมาใช้ได้ฟรี โดยมีผู้เผยแพร่คือ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปและบุคคลทางราชการนำไปใช้ได้

โหลดฟอนต์ไทยสารบัญ TH Sarabun และอื่นๆ

1. กดดาวน์โหลดฟอนต์ทั้งหมดจากตรงนี้

2. เมื่อได้ไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์ zip ที่รวม font th sarabun อยู่ → ให้คลิกขวาที่ไฟล์ → เลือก Extract to 13 ThaiFont เพื่อทำการแตกไฟล์ฟอนต์ต่างๆ ออกมา

แตกไฟล์ฟอนต์ทั้งหมดออกมา

3. จะมีโฟลเดอร์ที่บรรจุฟอนต์ไว้ → ให้เข้าไปในโฟลเดอร์นี้

โฟลเดอร์ที่มี Font TH Sarabun อยู่

4. กดปุ่มคีย์บอร์ด Ctrl+A เพื่อเลือกไฟล์ Font ทั้งหมดที่มีอยู่ → ตามด้วย คลิกขวา เลือก Copy เพื่อคัดลอกไฟล์

คัดลอกฟอนต์ไทยสารบัญและอื่นๆ

4. เปิด This Computer → จากนั้น ไปยังที่อยู่ C:\Windows\Fonts

ไปที่ที่อยู่ของ Font

5. คลิกขวาบริเวณที่ว่างๆ → เลือก Paste (วาง)

วางฟอนต์ที่ได้คัดลอกมาลงไป

6. เมื่อการคัดลอกเสร็จสิ้นจะมีไฟล์ฟอนต์ไทยสารบัญ และ Font ราชการไทย อื่นๆ ปรากฎอยู่ ให้พร้อมใช้งานแล้ว

ฟอนต์ไทยสารบัญพร้อมใช้งาน

Tags:

One Response

  1. ppiriyalux