วิธีแก้ ไวรัสซ่อนไฟล์/shortcut โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม

ไวรัสซ่อนไฟล์/shortcut เป็นไวรัสที่ไปซ่อนไฟล์หรือโฟลเดอร์อื่นๆ ในแฟลชไดร์ฟเท่านั้น ไม่ได้มีการลบออกแต่อย่างใด หากรู้วิธีแก้ไขก็สามารถนำไฟล์ทั้งหมดกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ โดยที่ไฟล์ไม่ได้รับความเสียหาย

แก้ไวรัสซ่อนไฟล์

การแก้ไวรัสซ่อนไฟล์นั้น มักจะมีการใช่โปรแกรมอื่นๆเข้ามาช่วยแก้ไขอยู่มากมาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ใช้สามารถแก้ไขเองได้ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นเพิ่มเติมใดๆ โดยให้ทำตามวิธีการดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบแฟรชไดร์ฟที่ติดไวรัสว่าอยู่ที่ไดรฟ์ไหน เช่น D E F G → โดยเข้าไปที่ This Computer (My Computer)

ตรวจสอบไดร์ฟที่ติดไวรัส

2. เมื่อทราบไดร์ฟแล้ว ให้เปิดโปรแกรม Command Prompt (CMD) → โดยกดปุ่ม Start → พิมพ์ว่า CMD

เปิดโปรแกรม CMD

3. จะปรากฎหน้าต่างสีดำขึ้นมา และมีเคอเซอร์กระพริบอยู่ → ให้พิมพ์ชื่อไดร์ฟลงไป ตามด้วยเครื่องหมาย : เช่น e: → และกดปุ่ม Enter

พิมพ์ชื่อไดร์ฟลงไป

4. จากนั้นพิมพ์คำสั่งนี้ลงไป attrib -s -h -r /S /D → และกดปุ่ม Enter พร้อมรอสักครู่

พิมพ์คำสั่งแก้ไขลงไป

5. กลับไปตรวจสอบไฟล์และโฟลเดอร์ในแฟลชไดร์ฟอีกครั้ง → ไฟล์ต่างๆที่ถูกไวรัสซ่อนไว้จะแสดงขึ้นมาแล้ว → ทั้งนี้สามารถลบไฟล์ที่เป็น Shortcut ออกได้เลย

แก้ไวรัสซ่อนไฟล์สำเร็จ