วิธีทำ สารบัญรูปภาพ, สารบัญตาราง ใน Word

วิธีการทำสารบัญรูปภาพและสารบัญตารางในโปรแกรม Microsoft Word นั้นจะมีลักษณะที่คล้ายกัน และสามารถทำได้ด้วยตนเองเพียงไม่กี่นาที ทั้งนี้จะมีความแตกต่างออกไปจากการวิธีทำหน้าสารบัญใน Word อัตโนมัติ แบบปกติ

ตั้งชื่อรูปภาพ หรือชื่อตารางก่อน

1. ไปที่รูปภาพหรือตาราง ที่ต้องการให้แสดงในหน้ารายการสารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง → จากนั้นเอาเคอเซอร์ไปวางไว้ที่ตำแหน่งด้านบนหรือด้านล่างของภาพหรือตารางนั้นๆ

ไปที่รูปภาพ

2. ไปที่เมนู References → เลือก Insert Caption

คลิกเมนู Insert Caption

3. จะมีหน้าต่าง Caption ขึ้นมาเพื่อให้กำหนด Label (เช่น ภาพที่ xxx, ตารางที่ xxx)

แสดงหน้าต่าง Caption

4. ในกรณีที่ยังไม่มี Label ที่ต้องการ (เช่น ภาพที่ xxx, ตารางที่ xxx) สามารถเพิ่มได้โดยการกดที่ New Label → ตั้งชื่อ Label ใหม่ว่า “ภาพที่” หรือ “ตารางที่” → เสร็จแล้วให้กด OK

สร้าง New Label

5. เลือก Label เป็น “ภาพที่” หรือ “ตารางที่” → พิมพ์ชื่อภาพ หรือชื่อตาราง ในช่อง Caption → เสร็จแล้วให้กด OK

เพิ่มคำอธิบายภาพหรือตาราง

6. ได้ชื่อรูปภาพหรือชื่อตาราง ตามที่ต้องการ

แสดงคำอธิบายภาพตามที่ต้องการ

7. ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกภาพ หรือทุกตารางที่ต้องการให้ไปแสดงในหน้าสารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง

ใส่คำอธิบายภาพหรือตารางอื่นๆ จนครบ

ใส่รายการในหน้าสารบัญรูปภาพ และหน้าสารบัญตาราง ในโปรแกรม Word

8. ไปที่หน้าสารบัญรูปภาพ หรือหน้าสารบัญตาราง ที่ต้องการใส่รายการลงไป

ไปที่หน้าที่จะใส่สารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง

9. ไปที่ References → เลือก Insert Table of Figures

คลิกเมนู Insert Table of Figures

10. จะมีหน้าต่างปรากฎขึ้นมา → ให้เลือก Caption Label เป็น “ภาพที่” หรือ “ตารางที่” → จากนั้นกด OK

เลือก Caption

11. ก็จะได้หน้าสารบัญรูปภาพ สารบัญตารางในโปรแกรม Word ตามที่ต้องการ

ได้สารบัญรูปภาพ สารบัญตารางใน Word

12. ในกรณีที่มีการเพิ่มภาพหรือตารางภายหลัง สามารถอัพเดทรายการสารบัญ

  • โดยการคลิกขวาในสารบัญที่ต้องการ เลือก Update Field
  • ให้เลือก Update page number only สำหรับปรับปรุงหมายเลขหน้าเท่านั้น
  • หรือ เลือก Update entire table สำหรับปรับปรุงทั้งรายการและหมายเลขหน้า

อัพเดทสารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง