แหล่งอบรม,เรียนออนไลน์ พร้อมได้เกียรติบัตร ฟรี

รวมแหล่งอบรมและเรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตร ฟรี ไม่ต้องเสียเงิน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเองตามรายวิชาการต้องการ ซึ่งมีแหล่งที่น่าสนใจดังนี้

CHULA MOOC – คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดบทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจการหาความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้จะมีการเปิดรับสมัครผู้เรียนอยู่เสมอตลอดทั้งปี ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนตามวันและเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเมื่อสำเร็จการเรียนแล้วจะได้รับใบ Certificate โดยในเบื้องต้นมีวิชาที่น่าสนใจ เช่น

– ภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร
– กฎหมายกับธุรกิจยุค Thailand 4.0 และภาษีกับธุรกิจ
– วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding
– หลักการพื้นฐานทางกฎหมายแพ่ง

อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตรที่จุฬา

MUx – แหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับผู้เรียนที่สนใจเรียนรู้ ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้ชื่อว่า Mahidol University Extension โดยผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ฟรี พร้อมได้รับเกียรติบัตรหลังจากเรียนจบแล้ว ทั้งนี้จะมีเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีบทเรียนที่น่าสนใจเช่น

– การสื่อสารวิทยาศาสตร์
– การพยาบาลแบบประคับประคอง
– การระดมทุนของธุรกิจสตาร์ทอัพ
– กิจกรรมบำบัดสร้างความสุข

เรียนออนไลน์ฟรี ได้เกียรติบัตรที่มหิดล

เรียนออนไลน์ฟรี ได้เกียรติบัตร กับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ม.เชียงใหม่

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดพื้นที่ออนไลน์ให้ผู้ที่สนใจเรียนในบทเรียนแขนงต่างๆ เข้ามาเรียนรู้ ศึกษาตามบทเรียนที่กำหนดไว้ได้ฟรี ได้ทั้งทุกเพศ ทุกวัยทุกผู้สนใจ ผ่านทาง CMU MOOC พร้อมรับเกียรติบัตรหลังจากทางวิทยาลัยฯหลังจบการเรียนไปแล้ว ทั้งนี้มีบทเรียนที่น่าสนใจ เช่น

– การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครอบคลุม
– จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
– ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม
– การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน

เรียนออนไลน์ ได้เกียรติบัตรฟรี ที่ม.เชียงใหม่

เรียนรู้ออนไลน์ อย่างไร้ขีดจำกัด กับ PSU MOOC

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ให้ผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจเข้ามาเรียนรู้ออนไลน์ได้ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร ผ่านทาง PSU MOOC ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาในหลากหลายวิชาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมีตัวอย่าบทเรียนที่น่าสนใจดังนี้

– การเรียนรู้สัทอักษรจีน
– สุขศาสตร์การอาหารและอาหารฮาลาล
– ความรู้พื้นฐานการใช้ยาในสัตว์
– การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านแบบบูรณาการ

คอร์สเรียนออนไลน์ ได้เกียรติบัตร กับม.สงขลา