วิธีเช็คระยะทาง จากต้นทาง สู่ปลายทาง

วิธีเช็คระยะทางจากต้นทาง สู่ปลายทาง สามารถทำได้ง่าย หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Google Map หรือเครื่องมือจากกรมทางหลวงก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถวิธีการเช็คได้ตามขั้นตอนดังนี้

เช็คระยะทาง โดย Google Map

1. ไปที่เว็บไซต์ Google Map
ไปที่ Google Map

2. จากนั้นพิมพ์และค้นหาสถานที่ปลายทางลงไปในช่องค้นหา

ค้นหาสถานที่ปลายทาง

3. ระบบจะแสดงจุดหมายปลายทางพร้อมรายละเอียดของสถานที่นั้นๆ ออกมา → ให้กดปุ่ม เส้นทาง

กดปุ่ม เส้นทาง

4. จากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้งานกำหนดจุดเริ่มต้น → ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดเป็นตำแหน่งปัจจุบันก็ได้ โดยการกดเลือก “ตำแหน่งของคุณ”

เลือกต้นทางเป็นตำแหน่งของคุณ

5. หรือ ผู้ใช้งานจะค้นหาสถานที่อื่นๆ เพื่อกำหนดเป็นจุดเริ่มต้น ก็ได้เช่นกัน

กำหนดต้นทางเป็นจุดอื่นๆ

6. Google Map จะเช็คระยะทางและแสดงเส้นทาง จากต้นทางไปสู่ปลายทาง → โดยในเบื้องต้นจะแสดงในรูปแบบของระยะทาง และเวลาที่โดยสารด้วยรถยนต์ หรือหากมีเส้นทางอื่นๆ เช่นทางเครื่องบิน รถไฟ ก็จะแสดงออกมาเช่นกัน

แสดงการเช็คระยะทาง โดย Google Map

เช็คระยะทาง จากเครื่องมือกรมทางหลวง

1. ไปที่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง ของกรมทางหลวง

ไปที่เว็บไซต์กรมทางหลวง

2. กรอกข้อมูลที่เป็นสถานที่ต้นทางลงไปในช่องค้นหา เพื่อทำการค้นหาตำแหน่งของต้นทาง → จากนั้น กดปุ่มค้นหา

ค้นหาสถานที่ต้นทาง

3. ระบบจะแสดงแผนที่ของต้นทางออกมา

แสดงแผนที่ต้นทาง

4. จากนั้นให้กรอกข้อมูลที่เป็นสถานที่ปลายทางลงไปในช่องค้นหา เพื่อทำการค้นหาตำแหน่งปลายทาง → จากนั้น กดปุ่มค้นหา

ค้นหาสถานที่ปลายทาง

5. ระบบจะแสดงแผนที่ของปลายทางออกมา ตามลำดับ → เสร็จ แล้วให้ กดปุ่ม ค้นหาเส้นทาง

กดค้นหาเส้นทาง เพื่อเช็คระยะทาง

6. เพียงเท่านี้ผู้ใช้งานก็จะได้ข้อมูลการเดินทางจากต้นทาง ไปยังปลายทาง โดยจะข้อมูลบอกรายละเอียดต่างๆ เช่น เวลาที่ใช้ในการเดินทาง ระยะทางที่ต้องเดินทาง รวมไปถึงถนนต่างๆ ที่ต้องผ่าน

แสดงผลการเช็คระยะทาง และเวลาที่ใช้

7. นอกจากนี้แล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถคำนวณค่าน้ำมันในการเดินทางได้ด้วย โดยการกรอกข้อมูล อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน และราคาน้ำมันที่ใช้ลงไป เพื่อให้ระบบคำนวณค่าประมาณการให้

คำนวณค่าน้ำมันที่ใช้

เช็คระยะทาง แบบจุดต่อจุดบน Google Map

ผู้ใช้งานยังสามารถเช็คระยะทางแบบจุดต่อจุด เพื่อหาระยะทางบน Google Map ได้ ซึ่งจะเหมาะในการเช็ตระยะทางสั้นๆ ด้วยตนเอง ดังนี้

1. ไปที่เว็บไซต์ Google Map → พร้อมซูมไปยังบริเวณที่ต้องการเช็คระยะทาง

ไปที่ Google Map อีกครั้ง

2. คลิกขวาที่จุดเริ่มต้น ที่จะต้องการเช็ค → จากนั้น เลือก วัดระยะทาง

คลิกขวาที่จุดเริ่มต้น

3. จะมีจุดวงกลมสีดำขึ้นมา พร้อมกล่องหน้าต่างบอกระยะทาง

มีจุดวงกลมสีดำขึ้นมา

4. คลิกในจุดถัดไปบนแผนที่ ที่ต้องการวัดลงไป ทั้งนี้สามารถกำหนดจุดได้ไม่จำกัด

คลิกจุดถัดไปในแผนที่

5. ระบบจะแสดงเช็คและแสดงระยะทางออกมาเสมอในทุกๆ จุดที่ผู้ใช้งานได้เลือกไป