วิธี ตั้ง/เปลี่ยน/ลบ รหัส Password คอม Windows 10

วิธีการตั้ง หรือเปลี่ยน หรือลบ รหัส Password บนคอมพิวเตอร์ Windows 10 นั้นสามารถทำได้อย่างสะดวก ผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ในไม่กี่ขั้นตอน ซึ่งการใช้รหัสผ่าน Password นี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยจากการใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะมีวิธีการทำดังนี้

ตั้ง Password Windows 10

1. คลิกปุ่ม Start → เข้าเมนู Settings

คลิก Settings

2. จะมีหน้าต่าง Windows Settings ขึ้นมา → ให้คลิกหัวข้อส่วนของ Accounts

คลิก Accounts

3. หน้าต่าง Your info จะแสดงมา → ให้คลิกเมนู Sign-in options ที่อยู่ทางซ้ายมือ

เข้าเมนู Sign-in options

4. ในหน้าต่าง Sign-in options → ให้คลิกหัวข้อ Password → ตามด้วยกดปุ่ม Add

Add Password

5. จะมีหน้าต่าง Create a password สีฟ้า แสดงขึ้นมา ให้กรอกตามดังนี้

  • ช่อง New password → ให้กรอกรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานต้องการจะตั้ง
  • ช่อง Confirm password → ให้กรอกรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานต้องการจะตั้ง อีกครั้ง
  • ช่อง Password hint → ให้กรอกเป็นคำใบ้รหัสผ่าน ในกรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสที่ตั้งไว้
  • เมื่อกรอกเสร็จแล้ว → ให้กด Next

ตั้งรหัสคอมเรียบร้อยแล้ว

6. หน้าต่างจะแสดงว่ารหัสผ่านจะถูกใช้กับบัญชีที่ปรากฎนี้ → ให้กด Finish

กด Finish

7. หากรหัส Password ได้ถูกติดตั้งโดยสมบูรณ์แล้ว จะปรากฎข้อความขึ้นมาว่า Your account password is all set up to sign in to Windows, apps, and services.

รหัส Password ได้ถูกกำหนดแล้วใน Windows 10

8. เมื่อลองเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง จะพบว่าต้องมีการกรอกรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งาน

กรอกรหัสก่อนเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์

เปลี่ยน/ลบ รหัส windows 10

1. ให้กลับไปที่หน้าต่าง Sign-in option → ในส่วนของ Password ให้คลิกที่ปุ่ม Change

กดปุ่ม Change Password

2. จะมีหน้าต่าง Change your password สีฟ้าขึ้นมา → ให้กรอกรหัสผ่านปัจจุบันลงไปในช่อง Current password → จากนั้น กด Next

กรอกรหัสปัจจุบันลงไป

3. จากนั้นระบบจะให้กรอกข้อมูลดังนี้ลงไป

  • ช่อง New password → ให้กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการจะตั้งลงไป
  • ช่อง Confirm password → ให้กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการจะตั้งลงไป อีกครั้ง
  • ช่อง Password hint → ให้กรอกคำใบ้ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน
  • ในกรณีที่ต้องการ ยกเลิก หรือ ลบ รหัสผ่าน → ไม่ต้องกรอกรหัสในช่องใดทั้งสิ้น
  • เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Next

เปลี่ยน/ลบ รหัส windows 10

4. ระบบจะแสดงว่าการตั้งค่าการใช้งานรหัสผ่านเมื่อสักครู่ จะถูกใช้งานกับบัญชีที่แสดง → ให้กดปุ่ม Finish

กดปุ่ม Finish

5. เพียงเท่านี้รหัส Windows 10 ก็จะถูกเปลี่ยนใหม่ หรือยกเลิกการใช้งานตามที่ผู้ใช้งานต้องการแล้ว