วิธีสมัครสมาชิก zoom

วิธีสมัครสมาชิกโปรแกรม zoom ในเบื้องต้นสามารถสมัครใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว จะสามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างห้องประชุม การบันทึกหน้าจอ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถดูวิธีสมัครได้จากขั้นตอนดังนี้

วิธีสมัคร zoom

1. ไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรม zoom → จากนั้นกดปุ่ม Sign Up Free

กดปุ่ม Sign Up

2. จากนั้น ให้กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้ใช้งานลงไป → เสร็จแล้วกดปุ่ม Continue

กรอกวันเดือนปีเกิด

3. ถัดมา ให้กรอกอีเมลเพื่อที่จะใช้สมัครสมัครชิกลงไป → เสร็จแล้ว กดปุ่ม Sign Up

กรอกอีเมล

4. ระบบจะขึ้นการแจ้งเตือนมาว่า ได้มีการส่งอีเมล เพื่อยืนยันตัวตนไปทางอีเมลที่เราได้กรอกไว้

อีเมลยืนยันตัวตนได้ถูกส่งไปแล้ว

5. ให้ผู้ใช้งานไปที่อีเมล์ของตนเองที่ได้กรอกไว้

  • ตรวจสอบการได้รับอีเมลจาก zoom ซึ่งจะมีหัวข้ออีเมลว่า “Please activate your Zoom account”
  • เข้าไปอ่านอีเมลฉบับนั้น → และกดปุ่มยืนยันบัญชีสีส้มที่เขียนว่า Activate Account

กดปุ่ม Activate Account

6. จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงไป

  • First Name → กรอกชื่อของตนเองลงไป
  • Last Name → กรอกนามสกุลของตนเองลงไป
  • Password → ตั้งรหัสผ่านของตนเองลงไป โดยมีเกณฑ์ในการตั้งคือ ให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กผสมกัน รวมไปถึงต้องมีตัวเลขด้วย
  • Confirm Password → ตั้งรหัสผ่านของตนเองอีกครั้ง โดยให้ตรงกับช่อง Password
  • ทำเครื่องหมายถูก หน้าคำว่า I’m not a robot
  • เสร็จแล้วกด Continue

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

7. จากนั้น Zoom จะเชื้อเชิญให้ผู้ใช้งานส่งอีเมลไปหาบุคคลอื่นๆ เพื่อให้มาสมัครสมาชิกกับ zoom

  • ซึ่งตรงนี้ผู้ใช้งานสามารถข้ามผ่านได้ → โดยการกดปุ่ม Skip this step

เชิญคนอื่นให้มาสมัคร zoom

8. การสมัครสมาชิก Zoom เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม zoom และดูวิธีการติดตั้ง โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ได้จากที่นี่

การสมัคร Zoom เสร็จเรียบร้อย

Tags: