วิธีย้ายไฟล์ จาก Google Drive ไป Google Drive

วิธีการย้ายข้อมูลใน Google Drive ไปอีก Google Drive นี้ จะเป็นรูปแบบการย้ายไฟล์ทั้งหมดภายในครั้งเดียว โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเลือกไฟล์ทีละไฟล์เพื่อย้ายออกไป ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสะดวกในการย้ายไฟล์

วิธีย้ายข้อมูล Google Drive

1. สำรวจขนาดของข้อมูลไฟล์ทั้งหมดของ Google Drive ต้นทาง ให้อยู่ในปริมาณที่พอดีกับพื้นที่ที่เหลือของ Google Drive ปลายทาง

  • ซึ่งปกติ Google จะมีพื้นที่ให้ใช้งานทั่วไปอยู่ที่ 15 GB
  • ทั้งนี้สามารถตรวจสอบการใช้งานพื้นที่ได้จาก https://one.google.com/storage → โดยให้ดูปริมาณการใช้งานพื้นที่ของ Google Drive, และ Gmail เป็นหลัก
  • ในกรณีที่มีการใช้พื้นที่เกิน 15 GB → สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการ ให้ดาวโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วลบไฟล์บน Google Drive ออก เพื่อประหยัดพื้นที่

ตรวจสอบขนาดไฟล์ทั้งหมดของ Google Drive

2. ย้ายข้อมูล Google Drive

2.1 ให้ไปที่ https://takeout.google.com/transfer ภายใต้บัญชีต้นทาง

2.2 กรอกอีเมลปลายทางที่มีอยู่แล้ว หรือ สมัคร Gmail ใหม่ เพื่อใช้เป็นบัญชีที่ต้องการจะย้ายข้อมูลไป → จากนั้นกด Send Code

กรอกบัญชีปลายทาง

2.3 ที่อีเมลปลายทางจะได้รับ Code สำหรับยืนยันการย้ายข้อมูล → ให้คัดลอก Code นั้นมา

คัดลอก Code ที่ได้รับ

2.4 กลับมาที่หน้าต่างต้นทาง → ให้วาง Code ที่คัดลอกลงไป → จากนั้นกด Verify

กรอก Code สำหรับการยันยืนลงไป

2.5 เลือกว่าจะต้องการย้ายอะไรบ้าง → ทั้งนี้จะสามารถเลือกได้ทั้ง Google Drive และ/หรือ Gmail → จากนั้น กดปุ่ม Star Transfer เพื่อเริ่มย้ายข้อมูล

เลือก Google Drive เพื่อย้ายข้อมูลออกไป

2.6 การย้ายข้อมูล Google Drive จะใช้เวลาประมาณ 1 วัน และอาจนานเป็นสัปดาห์ ทั้งนี้จะขึ้นกับปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่ใน Google Drive → ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะการย้ายข้อมูลได้ ผ่านการแจ้งเตือนในอีเมลบัญชีปลายทาง

รอการย้ายข้อมูล

3. เมื่อกระบวนการย้ายเสร็จแล้ว → จะมีโฟลเดอร์ที่มีชื่ออีเมลของ Google Drive ต้นทางอยู่ ซึ่งจะบรรจุข้อมูลทั้งหมดที่ได้ย้ายออกมา

  • ทั้งนี้ใน Google Drive ปลายทาง อาจมีไฟล์จากแหล่งอื่นๆ ที่เราเคยเปิดดูจากการแชร์แบบสาธารณะเข้ามาด้วย
  • ขณะเดียวกัน Google Drive ต้นทางก็ยังคงมีข้อมูลอยู่เช่นกัน
  • การย้ายในรูปแบบนี้จะย้ายได้เฉพาะบัญชีที่อยู่ในรูปแบบ G Suite ที่เป็นบัญชีสำหรับการศึกษาเท่านั้น

ย้ายไฟล์ Google Drive ไป Google Drive สำเร็จ