วิธีเอาอุณหภูมิ,อากาศ,ข่าว ที่ Taskbar ออกใน Windows 10

วิธีเอาอุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ ข่าว ออกที่ Taskbar นั้นสามารถกำหนดได้เพียงแค่ไม่กี่คลิก ซึ่งการตัวแสดงนี้ได้มีเพิ่มเข้ามาในช่วงหลังๆของ Windows 10 ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานบางรายไม่ชอบได้ และสามารถเอาออกได้ดังนี้

ลบ/เอา/ปิด อุณหภูมิ สภาพอากาศ ข่าว ออกที่ Taskbar

1. เปิดคอมพิวเตอร์ Windows 10 ขึ้นมาตามปกติ

เปิด Windows 10 ขึ้นมา

2. คลิกขวาที่ตัวบอกอุณหภูมิ/อากาศ ที่ taskbar

  • ไปที่เมนู News and interests → เลือก Turn off

ปิด อุณหภูมิ,อากาศ,ข่าว ที่ Taskbar

3. เพียงเท่านี้ ตัวแสดงอุณหภูมิ อากาศ หรือข่าว ก็จะไม่แสดงที่ Task แล้ว

ตัวบอกอากาศไม่แสดงแล้ว