วิธี Activate Windows 11 ด้วย Product Key

การ Activate Windows 11 ด้วย Product Key จะมีวิธีและขั้นตอนคล้ายกับวินโดว์ตัวก่อนๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ Activate Windows 10 ที่มีหน้าตา รูปร่าง และลำดับขั้นตอน ที่เรียกได้ว่าคัดลอกกันมาเลย ซึ่งสามารถดูวิธีการได้ดังนี้

Activate Windows 11 ด้วย Product Key

1. เมื่อ ติดตั้ง Windows 11 เสร็จแล้ว → กดปุ่ม Start → คลิกเมนู Settings

คลิกเมนู Settings ของ Windows 11

2. จะมีหน้าต่าง Windows Settings ขึ้นมา → ให้เลือกคลิกหัวข้อ Update & Security

เข้าหัวข้อ Update & Security

3. จากนั้นให้คลิกเมนูที่อยู่ด้านข้างซ้ายตรงคำว่า Activation → ตามด้วยกดเมนู Change Product Key

คลิก Change Product Key

4. ระบบของ Windows 11 จะแสดงหน้าต่างสีฟ้าขนาดเล็กขึ้นมา → ให้กรอก Product Key ของ Windows 11 ลงไป → เสร็จแล้วให้กด Next เพื่อทำการ Activate

กรอก Product Key Windows 11 ลงไป

5. หากการ Activate Windows 11 สำเร็จ → จะมีการแสดงสถานะ Windows is activated ขึ้นมาที่ ตำแหน่ง Activation

Activate Windows 11 สำเร็จ