วิธีเปลี่ยน DNS Server ด้วยตนเอง ง่ายๆ

DNS หรือ Domain Name System คือระบบที่จัดเก็บที่อยู่ IP ของแต่ละเว็บไซต์ว่าถูกจัดเก็บไว้ที่ไหน ซึ่งผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ มักมีบริการนี้ให้อยู่แล้ว แต่ผู้ใช้งานก็สามารถเปลี่ยนแปลงตามที่ตนเองต้องการได้เช่นกัน ดังนี้

เปลี่ยน DNS ใน Google Chrome

1. เปิด Google Chrome ขึ้นมา

เปิด Google Chrome

2. กดปุ่มไอคอน รูป 3 จุด บริเวณด้านบนขวา → จากนั้นเลือก Settings

เข้าเมนู Settings

3. จะปรากฎหน้าต่าง Settings ขึ้นมา → ให้ดูที่บริเวณด้านซ้าย คลิกเมนู Privacy and security

คลิกเมนู Privacy and security

4. จากนั้นให้กดเมนูย่อยที่ Security

คลิกในส่วนของ Security

5. จากให้เลื่อนลงมาบริเวณด้านล่าง จะเจอส่วนที่เรียกว่า Use secure DNS ซึ่งจะมี 2 รูปแบบให้เลือกได้ → ให้เลือกแบบที่ 2 ที่สามารถกดปุ่มเลือกได้ → เลือก ผู้ให้บริการที่ต้องการ

  • ในเบื้องต้นแนะนำให้เลือกของ Cloudflare หรือไม่ก็ Google เพราะได้รับความนิยม

เปลี่ยน DNS Server ตามที่ต้องการ

เปลี่ยน DNS ที่ตัวเครื่อง Windows 10

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถเปลี่ยนที่ตัวเครื่องโดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้มีการเรียกใช้ DNS Server จากตรงจุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ตาม

1. กดปุ่ม Start → ค้นหาด้วยคำว่า Network connection → คลิกเปิด View network connections

เปิด View network connections

2. จะมีหน้าต่าง Network Connections ปรากฎขึ้นมา พร้อมรายชื่ออุปกรณ์ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายในขณะนั้นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นระบบ LAN, WIFI หรืออื่นๆ ก็ตาม

แสดงรายการ Network Connections

3. เลือกชื่ออุปกรณ์ที่กำลังใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายในขณะนั้นอยู่ → จากนั้น คลิกขวา เลือก Properties

คลิกขวา เลือก Properties

4. หน้าต่างจะปรากฎขึ้นมาอีกครั้ง และจะมีรายการต่างๆที่มีเครื่องหมายถูกกำกับอยู่ไว้มากมาย → ให้คลิก เลือกตรงส่วนของ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → จากนั้นกดปุ่ม Properties

เลือกรายการ IPv4

5. จะมีหน้าต่าง Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties ขึ้นมา → ให้ไปดูในส่วนบริเวณด้านล่างๆ ให้คลิกเลือกตรงที่ Use the following DNS Server address:

  • จากนั้นให้กรอกหมายเลข DNS ลงไปในช่อง Prefered DNS Server: และ Alternate DNS Server
  • โดยหมายเลข DNS ที่แนะนำ คือ 8.8.8.8 กับ 8.8.4.4 ซึ่งจะเป็นหมายเลข DNS Server ของ Google
  • หรือจะใส่เป็น 1.1.1.1 กับ 1.0.0.1 ซึ่งจะเป็นหมายเลข DNS Server ของ Cloudflare
  • เสร็จแล้วกด OK

กรอก DNS Server ตามที่ต้องการ

ตรวจสอบ DNS Server หลังจากเปลี่ยนแปลงแล้ว

1. กดปุ่ม Start → พิมพ์ค้นหาว่า cmd → กดเข้า Command Prompt

เปิด Command Prompt ขึ้นมา

2. จะมีหน้าต่างสีดำปรากฎขึ้นมา → ให้พิมพ์ลงไปว่า ipconfig /all จากนั้นกด Enter

แสดงค่า DNS Server ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป

3. รายชื่ออุปกรณ์ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายจะปรากฎขึ้นมาพร้อมค่าต่างๆ

  • เลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น จากนั้นดูค่าในหัวข้อ DNS Server → จะแสดงหมายเลข DNS Server ที่เราได้ตั้งค่าไว้
  • เพียงเท่านี้การเปลี่ยน DNS Server ก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว และสามารถตั้งค่าได้แบบเดียวกันตั้งแต่ Windows 7, Windows 10, Windows 11