Download Chrome และติดตั้งโดยไม่ต่อเน็ต (Offline Installer)

Download Chrome แบบ Offline Installer ซึ่งจะเป็นตัวติดตั้งโปรแกรม Google Chrome ในลักษณะพิเศษที่ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต (ตัวเต็ม) และสามารถติดตั้งได้ง่าย ทำได้ด้วยตนเอง ตามกระบวนการดังนี้

Download Chrome Offline Installer

1. ไปที่เว็บไซต์ของ Google chrome → จากนั้นระบบจะเสนอตัวติดตั้งที่เหมาะสมสำหรับระบบในขณะนั้นให้ทันที ไม่ว่าจะเป็น Windows 11 / 10 / 8 / 7 ทั้งที่เป็น 64 bit หรือ 32 bit

1.1 ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม Download Chrome ได้เลย

กดปุ่ม Download Chrome

2. ระบบจะนำมาสู่หน้าดาวน์โหลด และเริ่มดาวน์โหลดให้อัตโนมัติ → กรณีไม่มีการโหลดเกิดขึ้น ให้คลิกปุ่ม Download chrome manually

เริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งอัตโนมัติ

3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จแล้ว จะได้ไฟล์ติดตั้งมาชื่อไฟล์ว่า ChromeStandaloneSetup.exe

ได้ไฟล์ติดตั้ง Chrome มาแล้ว

วิธี ติดตั้ง Google Chrome

1. ให้ผู้ใช้งานเปิดไฟล์ติดตั้ง ChromeStandaloneSetup.exe ขึ้น

2. จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มติดตั้งอัตโนมัติ → ให้รอสักครู่

ติดตั้ง Google Chrome อัตโนมัติ

3. Google Chrome ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะใช้งานเป็น Web Browser และอื่นๆ แล้ว เช่น ใช้ Google Meet

Google Chrome พร้อมใช้งาน