วิธี แปลงไฟล์ Word เป็น JPG ไม่เพี้ยน

วิธี save แปลงไฟล์ Word .doc .docx เป็นรูปภาพ JPG PNG นั้นมีหลากหลายวิธี ซึ่งก็จะมีบางวิธีที่ทีแปลง Word to JPG แล้วจะไม่เพี้ยน ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อที่จะแปลง word to jpg

วิธีแปลงไฟล์ Word to JPG

1. เพื่อให้การแปลงไฟล์ไม่เพี้ยน → ให้ผู้ใช้งาน save ไฟล์ word เป็น PDF ก่อน

แปลงไฟล์ word เป็น PDF ก่อน

2. จากนั้นจะใช้โปรแกรม PDFill FREE PDF Tools ในการแปลงไฟล์ PDF เป็น jpg

  • เปิดโปรแกรมขึ้นมา
  • กดเมนู Convert PDF to Images

เปิด PDFill FREE PDF Tools ขึ้นมา

3. เลือกไฟล์ PDF ที่ได้มาจากการแปลงไฟล์ Word ก่อนหน้านี้

เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการ

4. จะมีหน้าต่างการตั้งค่าต่างๆขึ้นมา ให้ตั้งค่าดังนี้

  • หัวข้อ Select Page from → ให้กำหนดหน้าแรก และหน้าสุดท้ายที่ต้องการแปลงไฟล์
  • หัวข้อ Image Resolution → ให้กำหนดค่า DPI ของรูปภาพ โดยทั่วไปมักกำหนดเป็น 72
  • หัวข้อ Image Type → ให้เลือกนามสกุลของภาพ ทั้งนี้จะเลือกเป็น JPG และมีคุณภาพ JPG Quality อยู่ที่ 100
  • เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Save As Image

ตั้งค่าคุณลักษณะของไฟล์ที่จะแปลง

5. จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้มา

  • ให้กำหนดโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกไฟล์ภาพ
  • ในช่อง File name → ให้ตั้งชื่อไฟล์ภาพ JPG ตามที่ต้องการ
  • เสร็จแล้วกดปุ่ม Save

เลือกที่จัดเก็บไฟล์ JPG

6. เพียงเท่านี้ก็จะได้ไฟล์ภาพจากการแปลงไฟล์ Word to JPG แล้ว

แปลง Word to JPG สำเร็จ