วิธีสร้างห้อง Google Meet ใน 2 นาที

วิธีสร้างห้อง Google Meet ผู้ใช้งานสามารถสร้างด้วยตนเองอย่างง่าย ซึ่งสามารถใช้เป็นห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสนทนาพูดคุยกันได้ โดยผู้ใช้สามารถดูวิธีการสร้างห้อง Google Meet ตามขั้นตอนดังนี้

วิธีสร้างห้อง Google Meet

1. เข้าสู่ระบบ Gmail ให้เรียบร้อย หากยังไม่มีบัญชี สามารถดูวิธีสมัคร Gmail ได้จากตรงนี้

เข้าสู่ระบบ Gmail ให้เรียบร้อย

2. ไปที่เว็บไซต์ Google Meet → จากนั้นกดปุ่ม New Meeting

กดปุ่ม New Meeting

3. จะมีตัวเลือกในการสร้างห้อง → ให้เลือก Start an instant meeting

เลือก Start an instant meeting

4. สำหรับผู้ที่ใช้งาน Google Meet ครั้งแรกนั้น ระบบต้องการจะเข้าถึงการใช้ไมโครโฟนและเว็บแคม → ให้ กดปุ่ม Allow เพื่ออนุญาตให้ระบบใช้งานได้

กดปุ่ม Allow เพื่ออนุญาตให้ใช้ไมค์และเว็บแคม

5. การสร้างห้อง Google Meet เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งานแล้ว

วิธีสร้างห้อง Google Meet เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เชิญผู้ใช้งานเข้าห้อง Google Meet

1. กดปุ่ม Add others → จากนั้นกรอกอีเมล ของผู้ที่จะต้องการเข้าใช้งานด้วยลงไป → เสร็จแล้วกดปุ่ม Send Email

เชิญเข้าห้อง Google Meet

2. ระบบจะส่งอีเมลไปหารายชื่อที่ได้กรอกลงไป เพื่อเทียบเชิญให้มาใช้งาน

สร้าง link Google Meet

ทันทีที่ผู้ใช้งานสร้างห้อง Google Meet เสร็จแล้ว ลิงก์ของห้องจะถูกสร้างขึ้นมาอัตโนมัติ พร้อมใช้เป็นช่องทางในการเข้าห้อง Google Meet

1. ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มคัดลอก (Copy) ที่อยู่ด้านหลังของ link เพื่อเตรียมที่จะส่งต่อให้กับผู้ใช้งานคนอื่นๆ

คัดลอก Link ห้อง Google Meet

2. จากนั้นวาง (Paste) ลิงก์ที่ได้คัดลอกมาลงไปในช่องทางการสื่อสารผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น Line, Facebook เป็นต้น

ส่งลิงก์Google meet ให้ผู้อื่น

สร้าง Google Meet ล่วงหน้า

1. กดปุ่ม New Meeting → จากนั้นเลือกการสร้างห้องแบบ Create a meeting for later

สร้างห้องแบบ Create a meeting for later

2. ระบบจะสร้าง link Google Meet ให้ทันที → จากนั้นให้ผู้ใช้งานคัดลอก (Copy) ลิงก์ที่ปรากฎไว้ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเข้าใช้งานในภายหลัง

คัดเลือกลิงก์ห้องไว้ใช้ภายหลัง

สร้าง Google Meet ลงในปฏิทิน เหมาะสำหรับสร้างห้องเรียน

วิธีการสร้างห้อง Google Meet แบบนี้ จะเป็นการสร้างห้องสำหรับใช้ในอนาคต พร้อมกำหนดลงไปในปฏิทิน (Google Calendar) ของผู้ใช้งานอัตโนมัติ ซึ่งจะเหมาะสมสำหรับการสร้างเป็นห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์

1. กดปุ่ม New Meeting → เลือกสร้างแบบ Schedule in Google Calendar

สร้างแบบ Schedule in Google Calendar

2. ให้กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงไปดังนี้

2.1 ด้านบนสุด → ให้กำหนดชื่อกำหนดการที่ต้องการใช้ลงไป
2.2 ส่วนของเวลาและวันที่ → ให้กำหนดวันและเวลาที่จะใช้งานห้อง Google meet
2.3 ส่วนของ Notification → ให้กำหนดการแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดการ โดยสามารถกำหนดได้หลายรูปแบบทั้ง นาที และชั่วโมง
2.4 ล่างสุด → ให้พิมพ์คำอธิบายเพิ่มเติมลงไปว่ากำหนดการนี้มีรายละเอียดอะไรบ้าง
2.5 ด้านขวา ส่วนของ Guest → ให้พิมพ์ชื่ออีเมลที่จะเทียบเชิญเข้ามาร่วม เช่น อีเมลนักเรียน ลงไป
2.6 เสร็จแล้วกด Save ได้เลย

กำหนดรายละเอียดห้อง

3. ระบบจะถามว่าให้ส่งอีเมลเทียบเชิญให้กับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆหรือไม่

3.1 กด Send → เพื่อให้ส่ง
3.2 กด Don’t → เพื่อไม่ต้องส่ง

ส่งคำเชิญให้แขก

4. เพียงเท่านี้ระบบก็ได้สร้างห้อง Google Meet พร้อมขึ้นไปปรากฎบนปฏิทิน (Google Calendar) เรียบร้อยแล้ว

4.1 เมื่อต้องกดเข้าห้อง ก็สามารถกดปุ่ม Joint with Google Meet ได้เลย

สร้างห้อง Google Meet ในปฏิทินแล้ว