วิธีสร้างห้องใน Zoom

วิธีการสร้างห้องในโปรแกรม zoom สามารถทำได้ฟรีโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย โดยผู้ใช้งานทั่วไปนั้นจะสามารถสร้างห้องเพื่อใช้ในการพูดคุย สนทนา ประชุมได้นาน 40 นาที โดยจะมีวิธีการสร้างห้องดังนี้

สร้างห้อง Zoom

1. สมัครบัญชี Zoom แบบฟรีให้เรียบร้อย โดยสามารถดูวิธีการสมัคร Zoom ได้จากตรงนี้

2. ติดตั้งโปรแกรม Zoom ให้เรียบร้อย ซึ่งสามารถดูวิธีการ Download และติดตั้งโปรแกรม Zoom ได้จากตรงนี้

3. เปิดโปรแกรม Zoom ในคอมพิวเตอร์ขึ้นมา → จากนั้นกดปุ่ม Sign in

เปิดโปรแกรม Zoom

4. เข้าสู่ระบบโดยให้กรอกบัญชีตามที่ได้สมัครไว้ก่อนหน้านี้

เข้าสู่ระบบ zoom

5. กดปุ่มเมนู New Meeting ที่เป็นปุ่มสีส้มด้านบนซ้าย

สร้างห้อง Zoom

6. โปรแกรมจะให้ทดสอบระบบเสียงและระบบไมโครโฟนสำหรับการใช้งาน → Test Speaker and Microphone

ทดสอบระบบเสียงและไมค์

7. โปรแกรมจะเริ่มทดสอบระบบเสียงโดยการเปิดเสียงให้ฟัง

  • หากได้ยินเสียงที่โปรแกรมเปิดให้ฟัง → ให้กดปุ่ม Yes ได้เลย
  • ในกรณีที่ไม่ได้ยินเสียง → ให้กดปุ่ม No, Try Another Speaker เพื่อทดสอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ยิน
  • หากไม่ได้ยินเสียงเลยเมื่อทดสอบเสร็จแล้ว → ให้ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานอีกครั้งว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่ เช่น มีการปิดเสียงไว้ หรือ ลำโพง/หูฟังมีปัญหา

ทดสอบระบบเสียง

8. จากนั้น โปรแกรมจะเริ่มทดสอบระบบไมโครโฟน โดยผู้ใช้งานจะได้ยินเสียงตนเองเมื่อพูดผ่านไมโครโฟนไป

  1. หากได้ยินเสียงตนเองเมื่อพูดออกไป → ให้กด Yes
  2. ในกรณีที่ไม่ได้ยินเสียง → ให้กดปุ่ม No, Try Another Microphone เพื่อทดสอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ยิน
  3. หากไม่ได้ยินเสียงตนเองเมื่อพูดออกไป → ให้ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานว่ามีการปิดการใช้งานไมโครโฟนไว้อยู่หรือไม่ หรือไมโครโฟนที่ใช้อยู่อาจจะมีปัญหา

ทดสอบระบบไมค์

9. เมื่อระบบเสียงและระบบไมโครโฟนพร้อมแล้ว → ให้กด End Test

อุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้ว

10. กดปุ่ม Join with Computer Audio → เพื่อเข้าสู่ห้อง Zoom ที่สร้างไว้แล้วได้เลย

สร้างห้อง Zoom เสร็จแล้ว

11. ห้อง Zoom ที่สร้างไว้พร้อมใช้งานแล้ว

ห้อง Zoom พร้อมใช้งาน

แชร์ข้อมูลห้องให้คนอื่นเข้ามา

1. ผู้ใช้งานสามารถเชิญผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ เข้ามาในห้อง zoom ได้ → โดยการกดปุ่ม Participants → เลือก Invite

กดปุ่ม Invite

2. จะมีหน้าต่าง Invite people to join meeting ขึ้นมา → ให้กดปุ่ม Copy Invitation ที่อยู่บริเวณด้านล่างซ้ายของหน้าต่าง เพื่อคัดลอกข้อมูลสำหรับการเข้าห้องซูม

กดปุ่ม Copy Invitation

3. ผู้ใช้งานสามารถเชิญบุคคลอื่นๆ เข้ามาในห้องโดยการวาง (Paste) ข้อมูลห้องที่ได้คัดลอกมา เพื่อส่งข้อมูลไปให้ผู้เข้าร่วมได้ทันที

ส่งข้อมูลห้องให้คนอื่นๆ

Tags: