Download Droidcam พร้อมวิธีติดตั้ง ด้วยตัวเอง

Download Droidcam ในไม่กี่นาที พร้อมติดตั้งได้ง่ายๆ โดย Droidcam นี้จะใช้เป็นโปรแกรมสำหรับ จำลอง Webcam อีกหนึ่งโปรแกรมนอกเหนือจาก Iriun Webcam โดยการทำงานจะเป็นการส่งสัญญาณภาพมาจากกล้องโทรศัพท์มือถือ/Tablet มาที่ PC ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้มีวิธีการดังนี้

Download Droidcam สำหรับ PC

1. ไปที่เว็บไซต์ของ Droidcam → จากนั้น กดปุ่มรูปหน้าต่างวินโดวส์ ที่เขียนว่า Download Windows Client

ไปที่เว็บไซต์ Droidcam

2. เว็บไซต์จะนำผู้ใช้งานมาสู่หน้า Droidcam Client → ให้กดปุ่ม Download Droidcam Client ได้เลย

กด Download Droidcam Client

3. หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้ว จะได้ใช้ DroidCam.Setup.exe มา ซึ่งจะมีขนาดไฟล์อยู่ประมาณ 15 MB

ได้ไฟล์ติดตั้ง Droidcam แล้ว

ติดตั้ง Droidcam บน PC (รองรับ Windows 10, 11)

1. เปิดไฟล์ DroidCam.Setup.exe ขึ้นมา

2. จะมีหน้าต่าง Droidcam Setup ขึ้นมา → ให้กดปุ่ม Next

กดปุ่ม Next เพิ่มเริ่มติดตั้ง

3. กดปุ่ม I Agree → เพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้งาน

ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน

4. จากนั้นโปรแกรมจะให้เลือกตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งลงไป → ให้กำหนดตำแหน่งตามที่ต้องการ (หรือใช้ตำแหน่งที่โปรแกรมกำหนดไว้ให้แล้วก็ได้) → เสร็จแล้วกด Next

เลือกตำแหน่งในการติดตั้ง Droidcam

5. โปรแกรมจะให้กำหนดส่วนการใช้งานว่าจะใช้ส่วนไหนบ้าง → ให้ทำเครื่องหมายถูกทั้งหมด → จากนั้นกดปุ่ม Install เพื่อเริ่มติดตั้งได้เลย

กดปุ่ม Install เพื่อเริ่มติดตั้งได้เลย

6. รอสักครู่ โปรแกรมกำลังติดตั้ง

กำลังติดตั้งโปรแกรม

7. DroidCam บน PC ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว → ให้กดปุ่ม Finish ได้เลย

Download DroidCam และติดตั้งเสร็จแล้ว

ติดตั้ง Droidcam บน Android (APK) และ iOS

ผู้ใช้งานสามารถติดตั้ง Application Droidcam บนโทรศัพท์มือถือ/Tablet ของท่าน ทั้งระบบปฏิบัติการ Android (APK) และ iOS ได้จากลิงก์ที่กำหนดให้ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อและส่งสัญญาณแบบ Wireless จากโทรศัพท์มาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์