Download Iriun Webcam และวิธีลง

Download Iriun Webcam แบบง่ายๆ ซึ่งโปรแกรมแอปพลิเคชันนี้ จะใช้สำหรับการส่งสัญญาณภาพจากกล้องโทรศัพท์มือ หรือแท็บเล็ต มาสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็น Webcam ซึ่งจะคล้ายคลึงกับโปรแกรม Droidcam ผู้ใช้งานสามารถดูขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งได้ดังนี้

Download Iriun Webcam สำหรับ PC

1. ไปที่เว็บไซต์ Iriun → จากนั้น กดปุ่มสีฟ้าที่เขียนว่า Webcam for Windows

Download Download Iriun Webcam

2. เสร็จแล้วจะได้ไฟล์ IriunWebcam.exe มา ซึ่งจะมีขนาดประมาณ 3 MB

ได้ไฟล์ติดตั้ง Iriun Webcam มาแล้ว

ติดตั้ง Iriun webcam

1. เปิดไฟล์ IriunWebcam.exe

2. เลือก I accept the agreement เพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้งาน → เสร็จแล้วกดปุ่ม Next

ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน

3. เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งโปรแกรม Iriun webcam (ทั้งนี้อาจะใช้ตำแหน่งที่กำหนดมาแล้วก็ได้) → จากนั้นกดปุ่ม Next

กำหนดตำแหน่งที่ติดตั้ง Iriun Webcam

4. การติดตั้ง Iriun webcam พร้อมแล้ว → เริ่มการติดตั้งทันทีโดยการ กดปุ่ม Install

กดปุ่ม Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม Iriun Webcam PC ได้เลย

5. ให้รอสักครู่ Iriun Webcam กำลังถูกติดตั้ง

รอสักครู่โปรแกรมกำลังติดตั้ง

6. เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว → ให้ กดปุ่ม Finish ได้เลย

กดปุ่ม Finish

Download Iriun webcam สำหรับ Android (APK) และ iOS

ผู้ใช้งานสามารถติดตั้ง Iriun webcam บนระบบปฏิบัติการ Android (APK) และ iOS ได้จากลิงก์ที่กำหนดให้ ทั้งนี้ เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณภาพจากโทรศัพท์มือถือ/Tablet มาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจำลองเป็น Webcam

Iriun webcam สำหรับ Android (APK)