วิธีปิดไมค์ใน zoom ตัวเอง+คนอื่น

วิธีปิดไมค์ในโปรแกรม zoom นั้นผู้ใช้งานสามารถปิดการใช้งานได้ด้วยตนเองอยู่เสมอ แต่ในขณะเดียวผู้ที่เป็นเจ้าของห้อง zoom ก็สามารถที่จะปิดไมโครโฟนของผู้ร่วมห้องได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

ปิดไมค์ zoom ของตนเอง

1. โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้งานโปรแกรมทุกคนสามารถปิด/เปิดไมโครโฟนของตนเองได้อยู่แล้ว → โดยการกดปุ่มไอคอนรูปไมค์ที่อยู่บริเวณด้านล่างซ้าย

ปิดไมค์ zoom ตัวเอง

ปิดไมค์ zoom ของคนอื่น

1. ในการปิดไมค์ของคนอื่นนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของห้อง zoom สามารถปิดไมค์ของคนอื่นได้ → โดยการ กดปุ่ม Participants บริเวณล่างของโปรแกรม

กดปุ่ม Participants

2. จากนั้นจะมีรายชื่อของผู้เข้าร่วมใช้งานในขณะนั้นปรากฎอยู่

  • เจ้าของห้อง zoom สามารถเลือกคนต้องที่การปิดไมค์ → โดยการเลือกไปที่ผู้ต้องการปิดไมค์
  • จากนั้นกดปุ่ม Mute
  • เพียงเท่านี้ไมโครโฟนของผู้ใช้งานคนนั้นก็จะถูกปิดทันที

ปิดไมค์ zoom รายคน

3. ในกรณีที่ต้องการปิดไมค์ของทุกคนในห้องพร้อมกัน → สามารถกดปุ่ม Mute All ที่อยู่บริเวณด้านล่างได้เลย

ปิดไมค์ zoom ทุกคน

4. ทั้งนี้จะมีการกำหนดขึ้นมาว่า ให้ผู้ใช้งานสามารถกลับมาเปิดไมค์ของตนเองได้เสมอ → ซึ่งให้กดปุ่ม Yes เพื่อตกลงไป

อนุญาตให้ผู้ใช้งานกลับมาเปิดไมค์ได้

5. เพียงเท่านี้ไมค์ของผู้ใช้งานทุกคนที่อยู่ในห้อง zoom ในขณะนี้ก็จะถูกปิดลง

ปิดไมค์ zoom ทุกคนในห้องแล้ว

Tags: