โปรแกรมสุ่มรายชื่อ สุ่มตัวเลข ออนไลน์ ฟรี ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ สามารถสุ่ม (Random) ได้ทั้งรายชื่อ ตัวเลข กลุ่ม ทีม เลขที่ เลข 2 ตัว 3 ตัว 4 ตัว พร้อมใช้งานผ่านเว็บ


สุ่มชื่อ

ในเบื้องต้น ผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรมนี้เป็นเครื่องมือในการสุ่มรายชื่อได้ โดยจะมีรูปแบบต่างๆ ให้เลือก เช่น รูปแบบสุ่มเรียงลำดับใหม่ทั้งหมด จะเป็นการให้โปรแกรมสุ่มลำดับรายชื่อที่ได้กรอกไว้ใหม่ หรือรูปแบบสุ่มเลือกมา x คน เพื่อให้โปรแกรม random รายชื่อตามจำนวนที่ได้ระบุไว้

จัดกลุ่ม แบ่งทีม

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการแบ่งรายชื่อออกเป็นกลุ่มต่างๆ ด้วย ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ สุ่มกลุ่มรายชื่อโดยให้แบ่งตามจำนวนกลุ่ม หรือสุ่มกลุ่มรายชื่อโดยให้แบ่งตามจำนวนคน

สุ่มชื่อ

สุ่มวัน สุ่มเดือน

นอกจากนี้แล้ว โปรแกรมยังสามารถสุ่มตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วได้ด้วย หนึ่งในนั้นคือ การสุ่มวันต่างๆ เช่น จันทร์ อังคาร พุธ ฯลฯ หรือสุ่มเดือนต่างๆ เช่น มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ฯลฯ โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องกรอกรายชื่อวัน หรือเดือนลงไป

สุ่มอักษรไทย-อังกฤษ

โปรแกรมสุ่มนี้ ยังสามารถสุ่มตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะได้ด้วย ทั้งที่เป็นการสุ่มอักษรไทย หรืออักษรภาษาอังกฤษ โดยผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นการเลือกพยัญชนะออกมา 1 ตัว จากทั้งหมด 44 ตัวในภาษาไทย และ 26 ตัวในภาษาอังกฤษ

สุ่มเลข

สุ่มเลข 2 หลัก 3 หลัก

หากผู้ใช้งานต้องการสุ่มตัวเลข ที่จำนวนหลักที่เป็น 2 ตัว หรือ 3 ตัว ผู้ใช้งานก็สามารถเลือกรูปแบบการสุ่มจากในโปรแกรมได้เช่นกัน โดยจะเป็นตัวเลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ปรากฎตามจำนวนหลักที่ได้เลือกไว้

สุ่มเลขที่ ช่วงตัวเลข

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสุ่มเลขเพื่อใช้งานในรูปแบบอื่นๆ เช่น สุ่มเลขทั่วไป สุ่มเลขที่ ผู้ใช้งานสามารถสุ่มเลขโดยการกรอกช่วงของตัวเลขลงไป ซึ่งกรอกได้ตั้งแต่จำนวนเต็มบวก และจำนวนเต็มลบ หรือประยุกต์ใช้เป็นการสุ่มเลข 4 หลักขึ้นไปก็ได้

ใช้ได้ฟรี ไม่ต้องติดตั้งแอพ

ภาพรวมของการใช้งานโปรแกรมสุ่ม (random) รายชื่อ สุ่มเลขออนไลน์นี้ ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ฟรีผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆ เพิ่มเติม