วิธีอัดวิดีโอใน zoom +แก้ไขอัดไม่ได้

การอัดวิดีโอใน zoom นั้น ผู้ใช้งานสามารถทำได้โดยทันทีในระหว่างที่มีการสนทนา หรือประชุมอยู่ โดยจะมีวิธีที่ไม่ซับซ้อน ทำเองได้ง่าย ซึ่งสามารถทำตามได้โดยวิธีต่อไปนี้

วิธี record zoom

1. ในเบื้องต้นผู้ใช้งานที่เป็นผู้สร้างห้อง zoom จะสามารถอัดวิดีโอ zoom ได้ทันที

  • โดยดูที่หน้าจอของโปรแกรม zoom → กดปุ่ม Record ที่อยู่บริเวณล่างขวาของหน้าต่าง

กดปุ่ม Record

2. ในกรณีที่ผู้ใช้งานปิดไมโครโฟนอยู่ → ระบบจะมีขึ้นแจ้งเตือนขึ้นมาให้ทราบ

  • ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม Unmute Myself → เพื่อเปิดไมค์ตนเอง
  • หรือ กดปุ่ม Continue without audio → เพื่อปิดไมค์ตนเองต่อไป

เปิด ปิด ไมค์ก่อนอัดวิดีโอ

3. โปรแกรม zoom จะเริ่มอัดวิดีโอ → และจะมีสถานะ Recording … ขึ้นอยู่บริเวณด้านบนซ้ายของโปรแกรม

มีสถานะการอัดวิดีโอบอก

4. เมื่อต้องการหยุดการอัดหน้าจอ zoom → ให้กดที่ปุ่ม More จากนั้น

  1. เลือกกด Stop recording → เพื่อเสร็จสิ้นการอัดทันที
  2. หรือ เลือกกด Pause Recording → เพื่อหยุดการอัดชั่วคราว

หยุดอัดหน้าจอ zoom

6. เมื่อเสร็จสิ้นการอัด และปิดห้อง Meeting แล้ว → โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างแจ้งเตือนการแปลงไฟล์บันทึกขึ้นมา → ให้รอจนกว่าจะครบ 100%

กำลังแปลงไฟล์ record zoom

7. เมื่อครบ 100% แล้ว จะมีหน้าต่างแสดงไฟล์อัดวิดีโอที่ได้มาจากโปรแกรม zoom อัตโนมัติ

ได้ไฟล์จากการอัดวิดีโอ zoom แล้ว

แก้ไข อัดหน้าจอ zoom ไม่ได้

1. ผู้ใช้งาน zoom ที่อยู่ในสถานะแขกจะไม่สามารถอัดหน้าจอ zoom ได้

  • ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่า “Please ask the host to give you permission to record”

แจ้งเตือน Please ask the host to give you permission to record

2. ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องให้เจ้าของห้อง zoom อนุญาตให้สามารถอัดวิดีโอได้ก่อน โดยการ

  • กดปุ่ม Participants ตรงบริเวณด้านล่างของโปรแกรม zoom

กดปุ่ม Participants

3. จากนั้นจะมีรายชื่อผู้เข้าร่วมที่อยู่ในห้องขณะนั้นขึ้นมา

  • ให้เจ้าของห้อง zoom เลือกว่าต้องการให้ผู้ใช้งานคนไหนให้ record ได้บ้าง
  • จากนั้นกดปุ่ม More → แล้วเลือก Allow to Record Local Files

เลือก Allow to Record Local Files

4. เพียงเท่านี้แขกผู้ใช้งานที่กำหนดไว้ สามารถอัดวิดีโอ zoom ได้แล้ว

ใช้โปรแกรมอื่นช่วยอัด

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการอัดหน้าจอได้อีก เช่น อัดหน้าจอด้วย โปรแกรม OBS Studio ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ฟรี และประยุกต์การใช้งานได้หลายอย่าง

Tags: