จับเวลาถอยหลัง และนาฬิกาจับเวลา ออนไลน์ ใช้งานฟรีผ่านเว็บไซต์ มีทั้งตัวจับเวลาปกติ และจับเวลา 1, 3, 5, 10, 20, 30 นาที, 1 ชั่วโมง จอใหญ่ ใช้งานง่าย

จับเวลาถอยหลังออนไลน์
นาฬิกาจับเวลาออนไลน์  ตัวจับเวลา

  ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการจับเวลาไปได้เรื่อยๆ โดยการกดปุ่ม เริ่ม ในการจับเวลา ซึ่งเวลาจะถูกนับไปเรื่อยๆ พร้อมแสดงสถานะบอกอยู่เสมอ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถหยุดการจับเวลาชั่วคราวได้โดยการกดปุ่ม “หยุด” ในกรณีที่ต้องการแยกเวลาออกมาเป็นลำดับต่างๆ ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “คั่น” เพื่อแบ่งแยกเวลาไว้ได้ หรือกดปุ่ม “รีเซ็ต” ในการเริ่มจับเวลาใหม่ทั้งหมด

  นาฬิกานับเวลาถอยหลังออนไลน์

  สำหรับการใช้งานนาฬิกาจับเวลาถอยหลังออนไลน์นั้น ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องกำหนดช่วงเวลาก่อน ไม่ว่าจะเป็น 5, 10 นาที 1 ชั่วโมง หรืออื่นๆ ตามที่ต้องการ จากนั้นเมื่อกำหนดเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “ตั้งเวลา” จำนวนเวลาที่ได้ตั้งไว้จะแสดงผลที่หน้าจอทันที และเมื่อต้องการจับเวลาถอยหลัง ให้กดปุ่ม “เริ่ม” ได้เลย ขณะเดียวกันนั้น ผู้ใช้งานสามารถหยุดนาฬิกาจับเวลาก่อนได้ชั่วคราว โดยการกดปุ่ม “หยุด” ทั้งนี้หากผู้ใช้งานต้องการหยุดการจับเวลา ณ ขณะนั้นเลย ให้กดปุ่ม “จบ” ได้เช่นกัน

  จับเวลาถอยหลังออนไลน์

  จับเวลา 5, 10 นาที หรือเป็นชั่วโมงได้

  ในการจับเวลาถอยหลังนั้น ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเวลาได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45 นาที, 1 ชั่วโมง หรือกรอกลงไปด้วยตัวเองที่นาฬิกาจับเวลาตามที่ต้องการได้

  นาฬิกาจับเวลา แสดงผลแบบดิจิตอล

  ตัวจับเวลา และนาฬิกาจับเวลาถอยหลังนั้น จะมีการแสดงผลในรูปแบบดิจิตอลคือ จะมีการแสดงผลในหลักชั่วโมง นาที วินาที และมิลลิวินาที ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นตัวเลขได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

  นาฬิกาจับเวลา

  นาฬิกาจับเวลาจอใหญ่

  ทั้งเครื่องจับเวลาปกติ และนาฬิกาจับเวลาถอยหลัง สามารถแสดงให้ใหญ่เต็มหน้าจอได้เพื่อการแสดงผลที่ชัดเจนขึ้น โดยการให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ขยายเต็มหน้าจอ” และเมื่อหากต้องการกลับมาสู่การแสดงผลปกติ ให้กดปุ่ม “ขนาดปกติ” ได้เช่นกัน