เล่นเกม 24 ออนไลน์ผ่านเว็บได้ฟรี มีทั้งโจทย์และเฉลยทั้งหมด โดยเกม 24 นี้จะเป็นเกมเชิงคณิตศาสตร์ในการนำตัวเลขมาคำนวณเพื่อให้ได้แต้มรวม 24เกม 24

เกม 24 เป็นเกมทางคณิตศาสตร์ที่จะมีตัวเลขมาให้ทั้งหมด 4 ตัว จากนั้นนำตัวเลขทั้งหมดมา บวก ลบ คูณ หาร กันให้ได้แต้มเท่ากับ 24 โดยตัวเลขเพียง 1 ตัวจะใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

โจทย์เกม 24

ผู้เล่นสามารถเล่นเกม 24 ได้ตลอดเวลา ภายใต้โจทย์ที่หลากหลายโดยจากการปุ่มสุ่มตัวเลข ซึ่งจะเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถม มัธยม หรือบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจ

เฉลยเกม 24 ทั้งหมด

ในกรณีที่ผู้เล่นไม่สามารถแสดงวิธีการคำนวณแต้มได้ ผู้เล่นสามารถกดปุ่ม เฉลย เพื่อแสดงวิธีการคำนวณเกม 24ทั้งหมดออกมา

เกมส์ 24