วิธีใช้ กล้องมือถือ เป็น Webcam อย่างง่าย

วิธีใช้ กล้องมือถือ เป็น webcam สามารถทำได้หลายวิธี ผู้ใช้งานสามารถประยุกต์ใช้โทรศัพท์มือถือ/Tablet เป็นเว็บแคมได้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

เตรียมพร้อมก่อน ใช้มือถือ เป็น webcam

ก่อนที่ผู้ใช้งานจะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นกล้อง webcam นั้น ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตทั้งโทรศัพท์มือถือ/Tablet และคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันผ่านช่องทางไวไฟ ทั้งนี้เพื่อที่จะให้อุปกรณ์ทั้งสองฝั่ง สามารถส่งสัญญาณถึงกันได้

จากภาพด้านล่างจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ทั้ง 2 ฝั่ง ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายใต้เครือข่ายไวไฟชื่อเดียวกันแล้ว คือ เครือข่ายที่ชื่อ Kruploy.com

เชื่อมต่อไวไฟบนคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อไวไฟบนโทรศัพท์มือถือ

ใช้มือถือเป็น webcam แบบที่ 1; โปรแกรม Iriun Webcam

1. Download และติดตั้งโปรแกรม Iriun Webcam ฝั่งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือให้เรียบร้อย → จากนั้นเปิดโปรแกรมฝั่งคอมพิวเตอร์ขึ้นมา

เปิดโปรแกรม Iriun Webcam ฝั่งคอมพิวเตอร์

2. จะมีหน้าต่างโปรแกรมที่มีลักษณะหน้าจอสีเทาโล่งๆ ขึ้นมา → ให้เปิดโปรแกรมค้างไว้แบบนั้น

เปิดหน้าต่างค้างไว้

3. ไปที่โทรศัพท์มือถือ/Tablet ของผู้ใช้งาน → จากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน Iriun Webcam ขึ้นมา

เปิดโปรแกรม Iriun Webcam ฝั่งมือถือ

4. แอปพลิเคชันจะเปิดกล้องมือถือขึ้นมาและส่งสัญญาณภาพออกไปทันที

สัญญาณกล้องมือถือส่งออกไปทันที

5. กลับมาที่โปรแกรมฝั่งคอมพิวเตอร์ที่ได้เปิดหน้าต่างค้างไว้ → จะเห็นได้ว่า ภาพที่ส่งมาจากโทรศัพท์มือถือ/Tablet ได้ปรากฎขึ้นมาบนหน้าจอ และพร้อมที่จะใช้ กล้องมือถือ เป็น webcam แล้ว

ใช้ กล้องมือถือ เป็น webcamได้แล้ว

6. นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถปรับความละเอียดของภาพได้ตามต้องการ โดยการกดปุ่มเมนูรูปขีด 3 เส้นทางด้านซ้าย จากนั้นดูตรง Video format และเลือกความละเอียดของภาพได้ตามความต้องการ

กำหนดความละเอียดของภาพ Webcam

ใช้มืถือเป็น webcam แบบที่ 2; โปรแกรม DroidCam

1. Download และติดตั้งโปรแกรม DroidCam ฝั่งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ให้เรียบร้อย → จากนั้นเปิดโปรแกรมฝั่งโทรศัพท์มือถือขึ้นมา

เปิดโปรแกรม DroidCam ฝั่งมือถือ

2. จะมีที่อยู่ของโทรศัพท์มือถือในระบบเครือข่ายที่มีเป็นลักษณะตัวเลขแสดงขึ้นมา → ให้จำค่า 2 ค่าไว้คือ ค่า WIFI IP (192.168.3.100) กับ ค่า DroidCam Port (4747) ซึ่งค่าตรงนี้จะแตกต่างออกไปตามแต่ละผู้ใช้งาน

จำค่า WIFI IP และ DroidCam Port ไว้

3. กลับไปที่คอมพิวเตอร์ → และเปิดโปรแกรม DroidCam ขึ้นมา

เปิดโปรแกรม DroidCam ฝั่งคอม

4. จะมีหน้าต่างการเชื่อมต่อขึ้นมา ให้กำหนดค่าการเชื่อมต่อดังนี้

4.1 รูปแบบการเชื่อมต่อ → ให้เลือกแบบไวไฟ (ไอคอนรูปแรก จากทั้งหมด 3 ไอคอน)
4.2 Device IP: → กรอกค่า WIFI IP ที่ได้มาจากโทรศัพท์มือถือ (ในที่นี้คือ 192.168.3.100)
4.3 DroidCam Port: → กรอกค่า DroidCam Port ที่ได้มาจากโทรศัพท์มือถือ (ในที่นี้คือ 4747)
4.4 ทำเครื่องถูกหน้าคำว่า Video และ Audio เพื่อรับสัญญาณภาพและเสียงมาจากโทรศัพท์มือถือ (ในกรณีที่รับสัญญาณเสียงนั้น คือการดัดแปลงให้โทรศัพท์มือถือเป็นไมโครโฟนได้ด้วย)
4.5 เสร็จแล้วกดปุ่ม Start

กรอกข้อมูลการเชื่อมต่อ

5. กลับไปดูที่โทรศัพท์มือถือ → จะเห็นได้ว่ากล้องของโทรศัพท์มือถือได้เปิดขึ้นมาและสัญญาณภาพออกมา

สัญญาณภาพจากมือถือได้ส่งออกมาแล้ว

6. ส่วนในฝั่งคอมพิวเตอร์นั้น → ก็จะแสดงภาพที่ได้รับจากการส่งมาจากโทรศัพท์มือถือด้วย พร้อมที่จะใช้ กล้องมือถือ เป็น webcam แล้ว

ใช้มือถือ เป็น Webcam ได้แล้ว

ข้อแตกต่างระหว่าง 2 โปรแกรม

สำหรับข้อแตกต่างระหว่างการใช้งานโปรแกรม Iriun Webcam และ DroidCam คือ

  • 1. การใช้โปรแกรม Iriun Webcam จะใช้ง่ายกว่าไม่ต้องตั้งค่าให้ยุ่งยาก เชื่อมต่อได้อัตโนมัติ รวมไปถึงสามารถกำหนดความละเอียดของภาพได้ แต่ทั้งนี้ก็จะมีลายน้ำของโปรแกรมที่แสดงขึ้นมาอยู่บ่อยครั้ง
  • 2. การใช้โปรแกรม DroidCam ต้องกำหนดค่าต่างๆในการเชื่อมต่อ ซึ่งทำให้ยุ่งยากมากขึ้น รวมไปถึงไม่สามารถกำหนดความละเอียดของภาพได้ แต่ก็มีข้อดีคือ ไม่มีลายน้ำของโปรแกรมขึ้นแสดงให้เห็น
Tags: