โหลดปกรายงานสวยๆ พร้อมตัวอย่างโครงสร้าง

ดาวน์โหลดปกรายงานสวยๆ พร้อมดูตัวอย่างโครงสร้างหน้าปกรายงานในแต่ละส่วน โดยปกรายงานจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการทำรายงาน หรือรูปเล่มต่างๆ ผู้จัดทำจึงจำเป็นต้องรู้แนวทางในการจัดการและใช้งานอย่างถูกต้อง จนนำไปสู่การนำเสนอและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างโครงสร้างปกรายงาน

โดยพื้นฐานในการทำปกรายงานนั้น จะประกอบไปด้วยโครงสร้างต่างๆ เหล่านี้

  • ตราองค์กร/โลโก้ : โดยจะเป็นส่วนที่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของหน่วยงานนั้นๆ หากมีจะมีลักษณะที่เป็นภาพขนาดเล็กๆ
  • ชื่อเรื่อง : จะเป็นส่วนที่บ่งบอกว่ารายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่มีเนื้อหาหรือเกี่ยวข้องกับอะไร
  • ผู้จัดทำ : ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่บ่งบอกว่ารายงานเล่มนี้ใครเป็นผู้จัดทำ โดยอาจเป็นเพียงบุคคลเพียงคนเดียว หรือหลายบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ อาจมีการกำหนดรหัสประจำตัวบุคคลด้วย
  • นำเสนอ : โดยจะเป็นส่วนที่บอกว่าจะนำเสนอถึงใคร โดยในการใส่นั้นหากเป็นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เช่น บุคลากรมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ควรที่จะใส่ให้ครบถ้วน
  • วิชา/หน่วยงานสังกัด/ปีการศึกษา : จะเป็นส่วนที่บ่งบอกว่ารายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาอะไร หรือสาขาอะไร ภายใต้หน่วยงานไหน พร้อมระบุภาคการศึกษา และปีการศึกษา

ตัวอย่างปากรายงาน

การจัดหน้ากระดาษหน้าปกรายงาน

โดยทั่วไปแล้ว ในการจัดหน้ากระดาษของหน้าปกรายงาน จะจัดให้ข้อความต่างๆ อยู่ตรงกลางของหน้ากระดาษ และมีเคาะบรรทัดในแต่ละส่วนของโครงสร้างให้มีความห่างออกจากกัน ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนไปใช้ฟอนต์มาตรฐาน อย่างฟอนต์ไทยสารบัญด้วยก็ได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดขององค์กรนั้นๆ

โหลดปกรายงาน

ในกรณีที่เป็นรายงานที่ผู้จัดทำมีอิสระในการนำเสนอหรือตกแต่งได้ ผู้จัดทำสามารถดาวโหลดหน้าปกรายงานต่างๆ เพิ่มเติมได้จากด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดปกรายงานชุดที่ 1
รูปที่ 1 | 2 | 3

ดาวน์โหลดปกรายงานชุดที่ 2
รูปที่ 1 | 2 | 3

แหล่งโหลดปกรายงานเพิ่มเติม

นอกจากนี้แล้ว ผู้ใช้งานที่กำลังใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 อยู่ จะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดปกรายงานสวยๆ เพิ่มเติมจากในโปรแกรมได้โดยตรงเลยทันที